Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZESPÓŁ DS. REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zespół świadczy usługi w systemie wspierania osób i rodzin i realizuje je miedzy innymi                                 w środowisku zamieszkania, w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce przy ul. Gdańskiej 5 oraz w innych miejscach w zależności od potrzeb osób objętych pomocą. 

Skład zespołu

 1. Krystyna Pobłocka – starszy specjalista pracy socjalnej
 2. Michalina Mularczyk- – starszy specjalista pracy socjalnej
 3. Marta Lutz – specjalista pracy socjalnej

Kontakt: (59)8212660, k.poblocka@cus.czarnadabrowka.pl, m.mularczyk@cus.czarnadabrowka.pl, m.lutz@cus.czarnadabrowka.pl

Zadania Zespołu:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu uzyskania świadczeń z pomocy społecznej;
 • przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych;
 • prowadzenie pracy socjalnej w rodzinach wymagających wsparcia i pomoc w rozwiązywaniu spraw życiowych, w tym informowanie o możliwości skorzystania z usług społecznych;
 • zapewnianie opieki osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • aktywizowanie i wspieranie dążeń do osiągnięcia samodzielności  i integracji ze środowiskiem, poprzez wykorzystanie zasobów, uprawnień i możliwości osób/rodzin poprzez wykorzystanie kontraktu socjalnego;
 • kierowanie do odpowiednich specjalistów, między innymi: psychologa, psychiatry, terapeuty  

              uzależnień i umawianie wizyt;

 • motywowanie osób zmagających się z uzależnieniami do odbycia terapii odwykowej;
 • realizacja zadań w ramach procedury „Niebieska Karta” i prowadzenie grup diagnostyczno –

pomocowych;

 • przydzielanie asystenta rodziny, rodzinom z problemami opiekuńczo -wychowawczymi;
 • umieszczanie dzieci w placówkach pieczy zastępczej i współpraca z rodziną do czasu zaistnienia warunków umożliwiających powrót dzieci do rodziny biologicznej;
 • przydzielanie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością dla osób z orzeczonym

znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; 

 • przydzielanie opiekunek środowiskowych opiekunom osób niepełnosprawnych w ramach Opieki Wytchnieniowej;
 • współpraca z asystentem rodziny, funkcjonariuszami policji, pedagogami szklonymi, kuratorami rodzinnymi, koordynatorami pieczy zastępczej;
 • udzielanie poradnictwa z zakresu przysługujących świadczeń i uprawnień ( świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, ustalanie stopnia niepełnosprawności, dodatki mieszkaniowe);
 • pomoc osobom niesamodzielnym i samotnym w wypełnianiu do ZUS/KRUS wniosków o emeryturę, rentę, itp.;
 • wspieranie i podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zgłoszenia zagrożenia życia lub zdrowia osób lub rodzin;
 • wydawanie skierowań do uzyskania pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy i kierowanie osób korzystających z pomocy żywnościowej do udziału w warsztatach mających na celu racjonalne gospodarowanie otrzymanymi artykułami spożywczymi;
 • obsługa magazynu sprzętu rehabilitacyjnego i informowanie o możliwości korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
 • organizacja imprez na rzecz osób niepełnosprawnych, samotnych i bezdomnych, między innymi: Karnabal, Wielkie rybobranie, Wigilia dla samotnych;
 • realizacja projektów unijnych w szczególności kierowane na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Bork

Data wytworzenia:
12 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Jolanta Bork

Data publikacji:
12 mar 2024, godz. 14:29

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Bork

Data aktualizacji:
12 mar 2024, godz. 14:29