Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dodatek Osłonowy

Dodatek osłonowy w 2024 roku

31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023r o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Ustawa powyższa daje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku osłonowego.

Zadanie to realizowane jest przez Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek (obecnie oczekujemy na ogłoszenie wzoru wniosku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego (po ogłoszeniu wzoru obowiązujących druków) będzie można składać osobiście w CUS w Czarnej Dąbrówce (pokój nr 4) lub  drogą elektroniczną (ePUAP, profil zaufany, taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym).

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym domy węglem i paliwami węglopochodnymi:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Warunkiem wypłaty podwyższonego dodatek jest stosowne zgłoszenie lokalu mieszkalnego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli we wniosku zostanie podany adres e-mail, organ wyśle rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzje odmowne wysyłane będą w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Bork

Data wytworzenia:
10 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Jolanta Bork

Data publikacji:
10 sty 2024, godz. 14:43

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Bork

Data aktualizacji:
25 sty 2024, godz. 08:29