Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenia Kierownika 2023

Numer

Z dnia

Treść zarządzenia

     

1/2023

02.01.2023r.

w sprawie podziału terenu gminy Czarna Dąbrówka na rejony pracy socjalnej

2/2023

02.01.2023r.

w sprawie przydziału rejonów pracy środowiskowej pracownikom socjalnym w GOPS w Czarnej Dąbrówce

3/2023

02.01.2023r.

w sprawie zmiany sposobu rozliczania podróży służbowych i jazd lokalnych pracowników socjalnych i asystenta rodziny w GOPS w Czarnej Dąbrówce

4/2023

02.01.2023r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych na obszarze kraju przez pracowników GOPS w Czarnej Dąbrówce

5/2023

02.01.2023r.

w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kilometrów jazd lokalnych samochodów prywatnych używanych do celów służbowych przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny w GOPS w Czarnej Dąbrówce

6/2023

02.01.2023r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść służbowych pracowników GOPS w Czarnej Dąbrówce

7/2023

09.01.2023r.

w sprawie ustalenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8/2023

09.01.2023r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze : inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, podinspektor ds. kadr i świadczeń rodzinnych w GOPS w Czarnej Dąbrówce

9/2023

30.01.2023r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Czarnej Dąbrówce

10/2023

01.02.2023r.

w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w GOPS w Czarnej Dąbrówce

11/2023

07.02.2023r.

w sprawie wprowadzenia w GOPS w Czarnej Dąbrówce zasad organizacji Programu Rządowego „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

12/2023

07.02.2023r.

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z ZFŚS w GOPS w czarnej Dąbrówce

13/2023

16.02.2023r.

w sprawie odbierania poczty e-mail przez pracowników GOPS w Czarnej Dąbrówce

14/2023

16.02.2023r.

w sprawie ustalenia zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w GOPS w Czarnej Dąbrówce

15/2023

16.02.2023r.

w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

16/2023

22.02.2023r.

w sprawie wprowadzenia w GOPS w Czarnej Dąbrówce zasad organizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 PLUS

17/2023

06.03.2023r.

W sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

18/2023

15.03.2023r.

w sprawie procedury przekazywania danych osobowych na wniosek innego podmiotu w GOPS w Czarnej Dąbrówce

19/2023

17.03.2023r.

w sprawie ustalenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

20/2023

21.04.2023r.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Czarnej Dąbrówce

21/2023

19.05.2023r.

w sprawie rodzajów i terminów szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w GOPS w Czarnej Dąbrówce

22/2023

30.06.2023r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy GOPS w Czarnej Dąbrówce

23/2023

30.06.2023r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników GOPS w Czarnej Dąbrówce

24/2023

26.07.2023r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Czarnej Dąbrówce w dniu 14.08.2023r.

25/2023

07.08.2023r.

w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w GOPS w Czarnej Dąbrówce

26/2023

20.10.2023r.

w sprawie monitorowania w okresie jesienno- zimowym osób bezdomnych, samotnych na terenie gminy Czarna Dąbrówka

27/2023 02.11.2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce za dzień 11.11.2023r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Bork

Data wytworzenia:
27 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Jolanta Bork

Data publikacji:
27 paź 2023, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Bork

Data aktualizacji:
02 lis 2023, godz. 10:00